ANTICO C.K., spol. s r.o.

Rybářská 28
381 01 Český Krumlov

Zastoupená : Mgr.Karlem Benešem – jednatelem společnosti

IČ : 260 58 031
DIČ : CZ26058031

Č.účtu : 1072005489/5500

ID datové schránky : 64pbvxc

+420 602 409 360
antico.ck@seznam.cz
www.antico-ck.cz