Dobrý den, vítejte na stránkách společnosti ANTICO C.K. s.r.o.!

Jmenuji se Karel Beneš a jsem jednatelem společnosti ANTICO C.K.. Dovolte mi, abych Vás přivítal na stránkách naší společnosti, kde se dozvíte vše potřebné o práci naší společnosti. Těžiště naší práce spočívá v provádění výkonů technického dozoru a koordinátora. Provádíme výkon technického dozoru investora a výkon koordinátora BOZP ve všech fázích stavby – v předrealizační fázi od výběru dodavatele a přípravy stavby až po její realizaci. V předrealizační fázi dále provádíme běžné inženýrské činnosti spojené se stavebním řízením, v realizační fázi jsme schopni zajistit dodávku staveb jak formou koordinace dodávky s generálním zhotovitelem tak formou dodávky složenou z více zhotovitelů námi řízenou a kontrolovanou.

Na výše uvedené činnosti máme samozřejmě oprávnění a jako právnická osoba jsme plátcem DPH. Já jsem autorizovanou osobou a vykonávám funkci odpovědného zástupce společnosti.